Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies.
Leer más »

Monitoring kolektorów i ogniw słonecznych

Promieniowanie słoneczne jako źródło energii

Istnieją dwa podstawowe sposoby zamiany energii promieniowania słonecznego:

  • Zamiana na energię elektryczną w ogniwach słonecznych,
  • Zamiana na energię termiczną w kolektorach - może ogrzewać budynki, wodę użytkową lub służyć do zamiany na energię elektryczną (z wykorzystaniem turbin parowych).

Platforma iMod może zarządzać instalacjami lokalnie lub zdalnie. Dodatkowe urządzenia podłączone do komputera, pozwalają na:

  • monitoring nasłonecznienia
  • ilości aktualnie generowanej energii
  • zapotrzebowania na energię.


Tego rodzaju informacje, pozwalają na automatyczne uruchamianie systemu w odpowiednich momentach. Pełna automatyzacja systemu zmniejsza zużycie części mechanicznych oraz pozwala na zmniejszenie częstotliwości serwisowania urządzeń.

Sterowanie i kontrolowanie energetyki cieplnej

Generowanie energii elektrycznej z energii słonecznej jest wyjątkowo korzystne w krajach o wyjątkowo wysokim stopniu nasłonecznienia – energię można pozyskiwać przez cały rok.

Platforma iMod pełni funkcję modułu sterującego tego typu instalacją – pobiera informację z czujników zamontowanych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia/zbiornika wody i w zależności od zapotrzebowania, załącza pompę lub zmienia ustawienie kolektorów słonecznych. Logikę taką można zaimplementować za pomocą dedykowanej do urządzenia iMod aplikacji, która zamienia platformę w pełni funkcjonalny sterownik PLC.

Konfiguracja systemu iMod, jako sterownika PLC, odbywa się przy użyciu języka drabinkowego – nawet mało zaawansowani użytkownicy poradzą sobie z konfiguracją. System jest w pełni autonomiczny i będzie reagował w odpowiedni sposób na zmiany wartości parametrów wejściowych (np. wyłączenie podgrzewania wody w przypadku zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej lub odłączenie ogniw słonecznych w przypadku nadmiaru zgromadzonej energii.)

Niewątpliwą zaletą wykorzystania komputera przemysłowego iMod w instalacji tego typu jest wbudowany modem GPRS/3G – razem z interfejsem webowym NX Dynamics użytkownik ma możliwość podglądu i kontroli wartości parametrów systemu. Dane prezentowane są z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, za pomocą wizualizacji graficznej.

Monitoring generowanej energii elektrycznej

Generowana energia elektryczna, może być zużywana na bieżąco lub składowana w przystosowanych do tego akumulatorach. Moduł telemetryczny iMod może służyć do odczytywania wartości poziomu napięcia w systemie akumulatorów - gdy poziom napięcia w akumulatorze spadnie poniżej normy, platforma iMod może powiadomić o tym użytkowników za pomocą SMS (przy użyciu łączy GPRS/3G) i przełączyć na tryb poboru napięcia bezpośrednio z sieci.

Urządzenie iMod może być wykorzystywane również do bezpośredniego monitoringu ilości udostępnianej energii elektrycznej oraz kontrolowania jej zużycia. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, system jest w stanie autonomicznie uruchomić odpowiednie sekcje instalacji i przekazać energię do miejsc, gdzie jej brakuje.

Użytkownik, za pomocą usługi iModCloud, zyskuje możliwość zdalnego dostępu do danych oraz kontrolowania parametrów pracy urządzeń znajdujących się w sieci, z poziomu dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Dzięki połączeniu VPN, iModCloud pozwala na prosty i wyjątkowo bezpieczny transfer danych oraz:

  • tworzenie dowolnych grup użytkowników o ograniczonych prawach dostępu do systemu
  • podgląd parametrów urządzeń podłączonych do komputerów przemysłowych iMod
  • zarządzanie jednostkami iMod oraz urządzeniami podłączonymi do nich w taki sposób, jak gdyby znajdowały się w jednej sieci.

energetyka słoneczna

Dzięki obsłudze protokołów komunikacyjnych (np. Modbus) można wzbogacić system o dowolny panel sterujący HMI. Takie rozwiązanie umożliwia kontrolę i monitoring całej instalacji z jednego punktu znajdującego się na terenie systemu. Sterowanie ręczne lub zmiana trybu pracy urządzenia może również odbywać się zdalnie przy użyciu telefonu komórkowego i wykorzystaniu wbudowanego modemu GPRS/3G – aby zmienić procedurę działania systemu, wystarczy wysłać SMS o odpowiedniej treści.

Wszystkie funkcjonalności platformy iMod pozwalają na automatyczne, zdalne sterowanie i zarządzenie instalacjami generowania energii elektrycznej – dzięki iModCloud wystarczy dowolne urządzenie mobilne (np. smartfon lub tablet).