Za sekund ostaniesz przekierowany na serwisu wsparcia technicznego


Dzięki wsparciu technicznemu otrzymasz:
- szkolenie w zakresie konfiguracji wybranych urządzeń
- pomoc w konfiguracji urządzeń oraz dopasowanie ich do    wymagań Twojej instalacji
- indywidualnie dobrane pakiety oprogramowania
- możliwość zdalnej diagnostyki urządzeń usługi
- indywidualne (dla uczestników programu TBSP)